Kominictví

KOMINICKÉ PRÁCE

  • čištění komínů a kouřovodů dle platných předpisů ( zákon č. 320/2015)
  • revize spalinových cest
  • kolaudace
  • poradenská činnost při výstavbě komínů
  • prohlídky komínů a šachet průmyslovou kamerou s možností záznamu
  • Autorizované měření účinnosti spalování a kontroly spalinových cest
  • měření emisí
  • měření úniku CO
  • měření tahu
  • výpočty spalinových cest