Ceník

Orientační ceník prací smluvních partnerů firmy POLSON

Jednodenní a dvoudenní práce

Denní sazba                      (za 1 osobu)                                                                                          3000 Kč / 8 hod.

Hodinová sazba               krátká (účtováno za každou započatou hodinu, vztahuje se k pracím trvajícím méně než
3 hodiny)                                                                                                                                           1000 Kč / 1 hod.

Tři a více denní práce

Hodinová sazba               dlouhá (účtováno při práci delší než 16 hodin)                                 300 Kč / 1 hod.

 

Zaměření - konzultace na stavbě           (do 10 pracovních dní)                                                 500 Kč

Zaměření  - konzultace na stavbě          (do 48 hodin)                                                               1500 Kč

V případě realizace zakázky bude cena za zaměření odečtena z ceny díla.

 

Zapojení krbových kamen                                                                                                        od 2000 Kč / ks

  • Cena neobsahuje :
    • kouřovinu
    • podstavné sklo
    • zaměření
    • revizní a technickou zprávu k nově zapojenému spotřebiči

 

První konzultace v místě provozovny POLSON zdarma - 60 minut

Další  konzultace v místě provozovny                                                                                           500 Kč / hod.

V případě realizace bude odečteno z ceny díla.

 

Revizní zpráva + VSC                                                                                                                        2500 Kč

Kontrola komínu + zpráva KSC                                                                                                        600 Kč

Kontrola komínu + čištění a zpráva KSC                                                                                        800 Kč                       (objednatel zajistí bezpečný přístup ke komínu)

Zprostředkování obchodu a služeb - provize                                                                              10% - 20%

Doprava                              (počítá se od provozovny POLSON)                                                  7 Kč / km

Uvedené ceny se vztahují k neplátcům DPH.