Ceník

Orientační ceník prací smluvních partnerů firmy POLSON

Jednodenní a dvoudenní práce

Denní sazba                      (za 1 osobu)                                                                                           3000 Kč / 8 hod.

Hodinová sazba               krátká ( účtováno za každou započatou hodinu,  vztahuje s k pracím méně něž 3 hodin )                                                                                                                                                                        1000 Kč / 1 hod.

Tři a více denní práce

Hodinová sazba               dlouhá ( účtováno při délce prací déle než 16 hod. )                       300 Kč / 1 hod.

 

Zaměření - konzultace na stavbě           ( do 10 pracovních dní )                                                500 Kč

Zaměření  - konzultace na stavbě          ( do 48 hodin  )                                                             1500 Kč

V případě realizace zakázky bude cena za zaměření odečtena z ceny díla.

 

Zapojení krbových kamen                                                                                                            od 2000 Kč / ks

  • Cena neobsahuje :
    • Kouřovinu
    • Podstavné sklo
    • Zaměření
    • Revizní a technickou zprávu k nově zapojenému spotřebiči

 

1.konzultace v místě provozovny POLSON Zdarma - 60 minut

Další  konzultace v místě provozovny                                                                                            500 Kč / hod.

V případě realizace bude odečteno z ceny díla.

Doprava                              ( počítá se od provozovny POLSON )                                                     7 Kč / km

Uvedené ceny se vztahují k neplátcům DPH.